won

Uspješan kraj godine za Samsung

Samsung je objavio priopćenje o svojim kvartalnim poslovnim rezultatima. Prema njima, posljednje poslovno tromjesečje za Samsung bilo je uspješno, jer su rasli i prihod i dobit. 

Opširnije u priopćenju

Samsung Electronics Ltd. najavio je očekivane financijske rezultate za četvrti kvartal 2012. godine.

Konsolidirana prodaja: Otprilike 304,64 milijardi kuna (56 bilijuna korejskih wona)
(Raspon od 299,2 milijarde kuna do 310,08 milijardi kuna (55 – 57 bilijuna korejskih wona))

Konsolidirana operativna dobit: Otprilike 47,87 milijardi kuna (8,8 bilijuna korejskih wona)
(Raspon od 46,78 milijardi kuna do 48,96 milijardi kuna (8,6 – 9,0 bilijuna korejskih wona))

Gore navedeni iznosi čine konsolidiranu dobit koja ja procijenjena na temelju K-IFRS

Za usporedbu konsolidirani podaci temeljeni su na K-IFRS za treći kvartal 2012. i četvrti kvartal 2011. godine

U milijardama kuna

(u bilijunima wona)

3. kvartal 2012.

4. kvartal 2011.

Prodaja

283,85

Panasonic

(52,18)

257,31

(47,30)

Operativna dobit

43,84

(8,06)

25,35

(4,66)

Procijenjeni prihodi za fiskalnu godinu 2012. iznose 1 bilijun i 93 milijarde kuna (201,05 bilijuna korejskih wona) na konsolidirajućoj osnovi, dok se operativna dobit očekuje u iznosu 157,81 milijardi kuna (29,01 bilijuna korejskih wona).

Propisi koji reguliraju otkrivanje podataka u Južnoj Koreji ne dopuštaju objavljivanje podataka u rasponu stoga je službena objava izrađena na temelju srednje vrijednosti kao što je gore prikazano.

Smjernice se objavljuju prije objave potpunih kvartalnih rezultata za potrebe ulagača i medija te prije završetka vanjske revizije financijskih rezultata našeg sjedišta, podružnica i povezanih društava. Stoga se gore navedena procjena može razlikovati od konačnih rezultata.

Cjelokupna zarada za četvrti kvartal bit će objavljena nakon što Uprava direktora odobri financijske izvještaje i tromjesečna izvješća.