LG konsolidirani Q2 rezultati

Honor 70

LG Electronics je objavio konsolidirane financijske rezultate za drugi kvartal ove godine, koji su pozitivni u skladu s očekivanjima analitičara.

LG krati ljetnu sezonu kiselih krastavaca objavom poslovnih rezultata. Za razliku od priličnog broja konkurenata njihove brojke se zelene u konsolidiranom izvješću za drugi kvartal 2011.

LG Electronics: Nakon agresivnih rezanja troškova, LG Electronics ostvaruje dobre rezultate. U Q2 ostvaren je promet od 13.3 milijarde dolara (+9.3% u odnosu na Q1).
Nakon dva uzastopna kvartala u kojima je bilježen gubitak, LG je u Q2 ostvario neto profit od 99.6 milijuna dolara, uz operativni profit od 145.8 milijuna (+21% u odnosu na Q1, te 25% na godišnjoj razini) zahvaljujući prvenstveno povećanoj profitabilnosti proizvodnje televizora.

LG Home Entertainment Company je objavio rast prodaje na kvartalnoj razini od 2.7% na 5 milijardi dolara zahvaljujući većim prihodima od LED LCD i Cinema 3D televizora. Ostvaren je operativni profit od 83 milijuna dolara (+10% u odnosu na Q1). Tvrtka očekuje daljnji rast zahvaljujući dobrom odazivu kupaca na 3D FPR tehnologiju te Smart TV platformu.

LG Mobile Communications Company ostvario je 11.6% povećanje prodaje na kvartalnoj razini, dostigavši vrijednost od 3 milijarde, uz gubitak od 49.8 milijuna dolara. Gubitak je gotovo prepolovljen u odnosu na prethodni kvartal.

LG Home Appliance Company ostvario je rekordnu kvartalnu prodaju u vrijednosti od 2.9 milijardi dolara (+6.9% u odnosu na Q1, +6% na godišnjoj razini) zahvaljujući dobroj potražnji na novim tržištima. Ostvaren je profit od 47.1 milijuna dolara.

LG Air Conditioning and Energy Solution Company povećao je dobit za 29.2% na kvartalnoj razini, te 15.3% na godišnjoj (1.7 milijardi USD). Fokus je na kvaliteti proizvoda i predstavljanju inovativnih uređaja. Operativna dobit je 40.6 milijuna dolara (+13% u odnosu na Q1)

LG Electronics očekuje umjeren rast na godišnjoj razini i u trećem kvartalu 2011., uz pomoć novih uređaja i kreativnom marketinškom pristupu za paletu 3D proizvoda.