Hitachi Maxell ULSiON – litij ionske baterije dvostrukog kapaciteta

Svi smo svjesni da slaba točka pametnih telefona ili nosivih uređaja je autonomija baterije. Sada nam stižu dobre vijesti za rješavanje problema. Japanska tvrtka Hitachi-Maxell Ltd., osmislila je novu ULSiON tehnologiju za litij-ionske baterije kojom se može dvostruko povećati kapacitet od postojećih rješenja.

 

Nove ULSiON temeljene litij-ionske baterije imaju širinu 13 mm ili manje, tako da nema problema za njihov smještaj kao laminatnih baterija u kompaktne uređaje, uključujući nosive uređaje, pametne telefone i tablete.

Osim toga, baterije mogu raditi u više teškim uvjetima rada od trenutne generacije. Navodno  trošak proizvodnje novog tipa baterija je ostao gotovo nepromijenjen.

Hitachi Maxell ULSiON - litij ionske baterije dvostrukog kapaciteta

Osnova Hitachi Maxell tehnologije je upotreba negativne elektrode od SiO-C kompozitnog materijala, dobivenog nanošenjem premaza ugljika na supstrat silicij oksida.

Materijal ima zrnatu strukturu, što smanjuje amplitudu promjene dimenzija elektrode tijekom punjenja / pražnjenja  i sprječava brzo razaranje baterije. Osim povećanja kapaciteta, ništa manje nije važno da minimalno dopušteno pražnjenja napona na novim baterijama je 2,0 V.

Hitachi Maxell planira pokazati prve prototipove ULSiON Li-Ion punjive bateriju na izložbi Wearable Expo, koja će se održati od 13. do 15. siječnja 2016 u Tokiju.