Huawei Watch GT 4
5g

To je to, 5G stiže: Hakom je dodijelio 5G frekvencije

Hakom je danas završio javnu dražbu, i dodijelio pojaseve 700 MHz, 3600 MHz i 26 GHz na nacionalnoj te 3600 MHz na regionalnoj razini. Drugim riječima, 5G stiže, napokon i za ozbiljno

Čekalo se gašenje starog DVB-T signala, na kojeg je utjecala i korona, no sada je sve riješeno. Hakom je dodijelio sve frekcencijske spektre za 5G mreže. Prema očekivanjima, sva tri operatera su dobila svoj dio kolača a država je omastila brk: operateri su iskrcali sveukupno 360 milijuna kuna.

Detalji slijede u PR objavi:

Dodjela 5G frekvencija

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) dodijelila je radiofrekvencijski spektar u frekvencijskim pojasevima 700 MHz (758-788/703-733), 3600 MHz (3400-3800 MHz) i 26 GHz (26,5-27,5 GHz) za mreže pokretnih komunikacija pete generacije.

Postupak nadmetanja započeo je 12. srpnja 2021., a odluka o odabiru najpovoljnijih ponuđača i izdavanju dozvola donesena je 12. kolovoza 2021. Postupak nadmetanja obuhvaćao je glavnu fazu nadmetanja i fazu dodjele frekvencijskih blokova. U glavnoj fazi nadmetanja, kroz jedan ili više krugova, ponuđači su podnosili ponude za pravo uporabe jednog ili više frekvencijskih blokova.

Po završetku glavne faze nadmetanja, kojom je određena količina radiofrekvencijskog spektra koja će se dodijeliti svakom ponuđaču, održala se faza dodjele koja je odredila konačnu raspodjelu radiofrekvencijskog spektra među ponuđačima, odnosno točan položaj frekvencijskih blokova svakog ponuđača unutar određenog frekvencijskog pojasa.

Dozvole su izdane na 15 godina za sva područja dodjele, osim u slučaju Međimurske i Varaždinske županije, gdje već postoje izdane dozvole za različitu tehnologiju od 5G koje vrijede do 2023. te su se za ta područja nove dozvole iznimno izdale na 13 godina. Po isteku razdoblja valjanosti dozvole valjanost je moguće produljiti za najviše pet godina, kako je određeno pravilima na razini EU-a.

Rezultati nadmetanja u postupku javne dražbe za frekvencijski pojas 700 MHz na nacionalnoj razini navedeni su u sljedećoj tablici:

Ukupan iznos naknada za uporabu RF spektra koji je postignut na javnoj dražbi za frekvencijski pojas 700 MHz iznosi 139.989.998,00 HRK.

Za pojedine frekvencijske blokove (A01, A02 i A03) određene su obveze pokrivenosti:

1. Pokrivenost područja 5G signalom određene razine kako bi se osigurala usluga zadovoljavajuće kvalitete na otvorenom prostoru.

2. Pokrivenost pojedinih transportnih pravaca određenom razinom 5G signala.

3. Pokrivenost područja koja nisu pokrivena odgovarajućom razinom signala (moguće pokrivanje 4G ili 5G signalom).

4. Pokrivenost područja od posebnog interesa koja nisu pokrivena odgovarajućom razinom signala (moguće pokrivanje 4G ili 5G signalom).

Posljednje dvije obveze podijeljene su u tri grupe obveza (prikazane na slici ispod) od kojih je svaka vezana uz jedan od tri dostupna bloka na 700 MHz te su pojedini operatori dobili obavezu pokrivanja specifičnih područja u određenom vremenskom periodu, u skladu s Dražbovnom dokumentacijom.

Rezultati dražbe za frekvencijski pojas 3600 MHz na nacionalnoj razini prikazani su u tablici:

io5tKGvUsgAAAABJRU5ErkJggg==

Rezultati dražbe za frekvencijski pojas 26 GHz na nacionalnoj razini prikazani su u tablici:

Frekvencijski pojas 3600 MHz se također dodjeljivao i na regionalnoj (županijskoj) razini radi stvaranja prilika za poslovanje i manjim, regionalnim operatorima te kako bi se potaknula raznovrsnost usluga, a krajnjim korisnicima pružila mogućnost izbora. Ishod dražbe prikazan je u sljedećoj tablici: