grafenska antena 2

Grafenski svjetlosni senzor – primjena u antenama

Ovih dana stižu nam vijesti o još jednoj izrazito zanimljivoj primjeni Grafena. Njegova foto refleksivna električka svojstava iskorištena su u izradi antene.

Iako je ova primjena rudimentarna, predstavlja prvi korak ka primjeni njegovih osnovnih foto refleksivnih električnih svojstava. Grafen je istovremeno najtanji i najjači materijal te toliko gust da ni najmanji atom plina ne može proći kroz njega. Već duže vrijeme naziva se ‘herojem’ među materijalima i sve njegove kvalitete tek nedavno su se počele razumijevati, pa tako i foto refleksivna električka svojstva.

Potonja su upravo iskorištena za izradu novog antenskog senzora temeljenog na grafenu na silikonsko -karbidnoj podlozi, po prvi put sposobnoj da lovi sve svjetlosne spektre na sobnoj temperaturi.

grafenska antena 3

Usporedbe radi, ovaj senzor je mnogo brži i učinkovitiji od tradicionalnih napravljenih uz pomoć silikona izrazite kakvoće ili Galium arsena, koji moraju biti hlađeni nitrogenom ili helijumom.

Jedan od razloga je, između ostalog, što Grafen ima višu foto osjetljivosti te pokriva sve spektre svjetlosti.

grafin

Široki spektar svjetlosne osjetljivosti postignut je pomoću silikonsko karbidnog supstrata, koji igra ulogu svjetlosne klopke ali pri tome ne apsorbira svjetlosne duljine. Tako usmjerena svjetlost stvara vruće elektrane na površini receptora od Grafena, izaziva povišen električni otpor i generira fluktuacije u električnom krugu, a koje se očitavaju u vidu električnih impulsa.

Senzor je sposoban da registrira promjenu spektralne dužine svjetlosti u samo 40 piko sekundi (bilijonitih dijelova sekunde).

Senzor je razvijen (i dalje se razvija) od strane znanstvenika Sveučilištu u Dresdenu u suradnji s drugim kolegama iz Njemačke i USA.

Inače, početna primjena za kalibraciju lasera te kao precizni timer za iste je već aplikativna.

Stvarna magnituda leži u budućem razvoju u smjeru primjene na polju kvantno prostornog efekta, a koji je ključ kvantne elektro dinamike te ujedno i kvantnih računala budućnosti.

[youtube id=”Q_eTLPKdrHs” mode=”normal” autoplay=”no” maxwidth=”840″ grow=”yes”]

More Stories
Untiddddtled
Qualcomm traži zabranu uvoza iPhone u SAD, proizvedenih u Aziji