Ažurirane specifikacije za UHD

Svi smo čuli za UHD, manje više znamo da je to sljedeći korak u razvoju televizije, da 4K znači 4.000 piksela  i da ima 4 puta više piksela od full-HD-a, ali nije sve baš tako. Postoji Ultra HD TV standard, koji je upravo doživio svoju reviziju. Pa, da vidimo što sve po mišljenju CEA (Asocijacije za potrošačku elektroniku), od rujna ove godine mora imati uređaj, da bi se smio zvati Ultra HD:

1. Mora imati milmalno osam milijuna piksela; najmanje 3840px po horizontali i najmanje 2160 po vertikali.

2. Omjer stranica mora biti 16:9 ili širi

3. Mora moći  radi upscale HD videa na UHD rezoluciju

4. Mora imati najmanje jedan HDMI ulaz s rezolucijom ne manjom od 3840×2160 pri 24p, 30p i 60p sličica u sekund. Također najmanje  jedan od  3840×2160 HDMI ulaza mora podržavati  reviziju 2.2  HDCP ili imati usporedivu zaštitu sadržaja.

5. Kolorimetrija: mora obraditi 2160p video ulaz enkodiran prema ITU-R BT.709, a može podržavati i šire kolorimetrijske standarde.

6. Mora imati minimalnu dubinu boje od osam bitova

Panasonic

Kako je jasno da će još neko vrijeme jedini način zaprimanja sadržaja u 4K rezoluciji biti Internet, CEA je osmislila i oznaku “Spojeni Ultra HD” koja će se smjeti koristiti na uređaju ako zadovolji sljedeće specifikacije:

1. Ultra HD karakteristke navedene do sada

2. Kompresirani video rezolucije 3840×2160 pomoću HEVC-a, a može dekodirati video i drugih enkodera.

3. Mora moći podržati Ultra HD video sadržaje primljene preko Internet protokola, kroz različite servise ili aplikacije (platforma na izbor proizvođaču)

HEVC se po prvi puta spominje u nekoj Ultra HD specifikaciji, a odnedavno je dio DVB standarda za 4K emitiranje  u Europi.

I za kraj, CEA najavljuje i službeni Ultra HD logo do kraja godine.